Viitor european: integrare

Procedura simplificata proprie organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizilie publica ce au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice din categoria celor incluse in Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind ac

Procedura simplificata proprie organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizilie publica ce au ca obiect serviciisociale si alte servicii specifice din categoria celor incluse in Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziliile publice, cu valoarea estimata fara TVA mai mica decat cea prevazuta la art. 7 alin. (1), lit. c)

Procedura simplificata proprie

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Titlul proiectului: „Viitor European: Integrare” ID proiect: POCU/20/4/2/101916 Beneficiar: Comuna Bîrca, Județul Dolj Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro

Please publish modules in offcanvas position.