Viitor european: integrare

Obiective turistice

Casa memorială “Adrian Păunescu” (aici a copilărit şi a urmat primele 4 clase primare, Bîrca este comuna în care s-au născut părinţii, bunicii, străbunicii)

 În comuna Bîrca a copilărit o mare personalitate culturală a țării noastre, și anume poetul Adrian Păunescu. Deși născut în Basarabia (Actuala Rebuplica Moldova), el ți-a petrecut prima parte a vieții în Bîrca. Dolj. A absolvit Colegiul Național Carol I din Craiova, jud. Dolj. Primul său debut a avut loc în anul 1960, pe când acesta avea vârsta de 17 ani. Adrian Păunescu este autorul a peste 50 de cărți, majoritatea fiind volume de versuri, fiind recunoscut mai ales ca poet, deși era numit atât critic literar, eseist, traducător, cât și director de reviste. Talentul său poetic a fost apreciat de mulți critici literari importanți. Astfel, Șerban Cioculescu a spus că Adrian Păunescu că este cel mai mare poet social de după Tudor Arghezi, iar Eugen Simion îl consideră “ultimul mare poet social roman”. Un număr apreciabil de poezii ale sale au fost făcute cunoscute prin punerea lor pe muzică de către compozitori din genurile folk și rock; există și situații în care Păunescu a colaborat direct cu muzicienii, îndeosebi în cadrul Cenaclului Flacăra. În anii ’70, Adrian Păunescu a devenit o figură importantă în mass-media românească. Cenaclul Flacăra și revistele pe care le-a dirijat au exercitat o atracție indiscutabilă asupra tineretului și a vieții publice din România datorită combinației de idei de stânga de inspirație occidentală și de naționalism. Numeroși muzicieni din genurile rock și folk pe care autoritățile comuniste îi puteau considera „subversivi” au fost lansați sau promovați de Păunescu prin recenzii ori prin introducerea lor în Cenaclul Flacăra. Păunescu a fost membru al Partidului Democrației Sociale din România (devenit, din 16 iunie 2001, Partidul Social Democrat), partid cu care fosta sa grupare, PSM, avea să fuzioneze ulterior.

 

Ca membru al PSD, a fost ales din nou senator de Dolj, pentru legislatura 2000-2004. În această nouă legislatură, Adrian Păunescu a îndeplinit din nou funcția de Președinte al Comisiei Senatului pentru Cultură, Culte, Artă și Mijloace de Informare în Masă. De asemenea a fost membru al Comisiei Interparlamentare București-Chișinău, precum și al grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Populară Chineză (grup al cărui președinte a fost), Republica Turcia și Republica Portugheză. În legislatura 2000-2004, Adrian Păunescu a inițiat 6 propuneri legislative din care 1 a fost promulgată lege. În legislatura 2004-2008, Adrian Păunescu a fost senator de Hunedoara din partea PSD. În cadrul activității sale parlamentare în legislatura 2004-2008, Adrian Păunescu a fost membru în grupurile parlamentare de prietenie cu Regatul Țărilor de Jos (Olanda), Irlanda și Republica Populară Chineză. Adrian Păunescu a inițiat 7 moțiuni și 17 propuneri legislative, din care 2 au fost promulgate legi. Adrian Păunescu a decedat la vârsta de 67 de ani în urma unui stop cardiac în data de 5 noiembrie 2010, la București.

 

 Biserica Sf. Dumitru

 Un obiectiv istoric foarte important se află în comuna Bîrca, și anume biserica Sf. Dumitru, ce a fost construită între anii 1801 – 1803, și apoi refăcută între 1912 – 1914. Lăcașul bisericesc datează de la 1914, anul finalizării construcției, și este ridicat în formă de cruce, catapeteasma fiind, aici, alcătuită din lemn pe care sunt așezate 32 de icoane. În curtea bisericii sunt ridicate o troiță și mai multe cruci în constea eroilor căzuți pe câmpurile de luptă în timpul celor două războaie mondiale. O istorie, așadar, care nu se vrea uitată. O personalitate istorica ce a contribuit la constucția bisericii Sf. Dumitru a fost Paulina Vorvoreanu. Aceasta s-a născut în Craiova la 8 septembrie 1854, având nouă frați – trei băieți și șase fete. Aceasta s-a căsătorit la vârsta de 18 ani cu Gogu Vorvoreanu, mare latifundiar și fost primar al Craiovei. Greu încercată și fire generoasa, Paulina avea să se implice activ în toate acțiunile pe care doamnele craiovene le organizau pentru ajutorarea militarilor români care luptauîn Războiul de Independență de la 1877. Astfe, împreună cu 30 de doamne din protipendada Craiovei, a finanțat și întreținut Spitalul Independența, spital destinat răniților de la Plevna, Grivița, Rahova, Smârdan și Opanez. Alături de Lucia Romanescu și alte prietene a pus bazele Societății “Caritatea” având ca scop ajutorarea săracilor din Craiova.

 

La 18 mai 1912 donează o mare sumă pentru ridicarea Monumentului Independenței de la Craiova, monument aflat la intrarea în parcul Romanescu și demolat de comuniști în 1948. A contribuit financiar și la numeroase aziluri de bătrâni și de bolnavi, biserici și societăți, în afară de bisercia Sf. Dumitru din Bîrca, și anume:

  • Societatea Națională de Cruce Roșie din România
  • Societatea Văduvelor Eroilor
  • Bisercia Sfinții Arhangheli din Craiova
  • Biserica sfântul Nicolae din Daneți. În februarie 1929, Paulina Vorvoreanu propune preotului Victor Marghescu, parohul Bisericii Sfinţii Arhangheli Craiova, să accepte o “pioasă şi mărinimoasă donaţie cu scopul definit de a servi la restaurarea bisericii”. Suma uriaşă de 2 000 000 de lei avea să ducă la reabilitarea integrală a bisericii, imaginea acesteia de azi datorându-se lucrărilor făcute de Paulina Vorvoreanu. Epitropia a luat act cu “mare bucurie de generoasa donaţie, asumându-şi obligaţiunea de a înfăptui dorinţa donatoarei în cel mai scurt timp”. La bătrâneţe, Marea Doamnă s-a retras la conacul familiei de la Grădinile, în judeţul Romanaţi, fiind vizitată periodic de copii şi de familie. Avea să treacă la cele veşnice în ziua de 30 septembrie 1944.

 

Evenimente locale:

  • Târg săptămânal – duminica
  • 15 august Sfânta Maria – Bâlci
  • Sfântul Dumitru – Hramul bisericii
  • Expoziţie picturi naive – Ghiţă Mitrăchiţă
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Titlul proiectului: „Viitor European: Integrare” ID proiect: POCU/20/4/2/101916 Beneficiar: Comuna Bîrca, Județul Dolj Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro

Please publish modules in offcanvas position.