Viitor european: integrare

Materiale promovare

 

 

Desfasurarea activitatii A1.1Reducerea parasirii timpurii a scolii prin consiliere elevi-parinti

Perioada:

 

Desfasurarea activitatii A1.2"Scoala dupa scoala" - Programare de limitare a abonamentului scolar si crestere a rezumtatelor elevilor

Perioada:

 

Desfasurarea activitatii A1.3"A doua sansa" - Programe pentru alfabetizare si reluarea educatiei obligatorii

Perioada:

 

Desfasurarea activitatii A2.1Ucenicie la locul de munca

Perioada:

 

Desfasurarea activitatii A2.2Sprijin pentru gasirea unui loc de munca prin sesiuni de informare, consiliere, orientare profesionala si mediere pe piata muncii

Perioada:

 

Desfasurarea activitatii A2.3Calificarea membrilor grupului tinta prin programe FPC

Perioada:

 

Desfasurarea activitatii A2.4Masuri de subventionare a angajatorilor care efectueaza angajari din randul membrilor grupului tinta

Perioada:

 

Desfasurarea activitatii A3.1Asistenta pentru initierea unei afaceri

Perioada:

 

Desfasurarea activitatii A3.2Acordarea de micro-granturi pentru infiintarea de noi afaceri

Perioada:

 

Desfasurarea activitatii A4.1Servicii medicale, medico-sociale si sociale destinate persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala, inclusiv etnicilor romi

Perioada:

 

Desfasurarea activitatii A4.2Parteneriate cu societatea civila pentru solutionarea problemelor sociale ale comunitatii

Perioada:

 

Desfasurarea activitatii A6.1Sprijinirea membrilor grupului tinta in vederea reglementarii actelor de identitate, de proprietate, de stare civila

Perioada:

 

Desfasurarea activitatii A6.2Sprijinirea membrilor grupului tinta in vederea reglementarii documentelor de asistenta sociala

Perioada:

 

Desfasurarea activitatii A7.1Ateliere de lucru pentru cresterea gradului de solutionare a problemelor comunitatii marginalizate printr-o abordare participativa

Perioada:

 

Desfasurarea activitatii A7.2Implicarea membrilor comunitatii in problemele sociale prin organizarea de seminarii active si inovatoare privind incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile

Perioada:

 

Desfasurarea activitatii A8.1Achizitii publice

Perioada:

 

Desfasurarea activitatii A8.2Achizitii publice

Perioada:

 

Desfasurarea activitatii A9.2Achizitii publice

Perioada:

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Titlul proiectului: „Viitor European: Integrare” ID proiect: POCU/20/4/2/101916 Beneficiar: Comuna Bîrca, Județul Dolj Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro

Please publish modules in offcanvas position.