Viitor european: integrare

Activitatile proiectului

A1.1. Reducerea parasirii timpurii a scolii prin consiliere elevi-parinti

A1.2 Scoala dupa scoala - Programe de limitare a abandonului scolar si crestere a rezultatelor elevilor

A1.3. A doua sansa – Programe pentru alfabetizare si reluarea educatiei obligatorii

 

A2.1. Ucenicie la locul de munca

A2.2. Sprijin pentru gasirea unui loc de munca prin sesiuni de Informare, consiliere, orientare profesionala si mediere pe piata muncii

A.2.3. Calificarea membrilor grupului tinta prin programe FPC

A.2.4. Masuri de subventionare a angajatorilor care efectueaza angajari din randul membrilor grupului tinta

 

A.3.1. Asistenta pentru initierea unei afaceri

A.3.2 Acordarea de micro-granturi pentru înființarea de noi afaceri

 

A.4.1. Servicii medicale, medico-sociale si sociale destinate persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, inclusiv etnicilor romi

A.4.2. Parteneriate cu societatea civila pentru solutionarea problemelor sociale ale comunitatii

 

A5.1 Selectarea gospodariilor ce vor beneficia de imbunatatirea conditiilor de locuire

A5.2. Lucrari de reabilitare, izolatie termica si încalzire a locuintei, extinderi de camere, imbunatatirea igienei locuintelor si spatiilor conexe, utilizare energie regenerabila

 

A6.1. Sprijinirea membrilor grupului tinta in vederea reglementarii actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă

A6.2. Sprijinirea membrilor grupului tinta in vederea reglementarii documentelor de asistenta sociala

 

A7.1. Ateliere de lucru pentru cresterea gradului de solutionare a problemelor comunitatii marginalizate printr-o abordare participativa

A7.2 Implicarea membrilor comunitatii in problemele sociale prin organizarea de seminarii active si inovatoare privind incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile

 

A8.1. Management si monitorizare

A8.2 Achizitii publice

 

A9.1. Conferinta de lansare/finalizare a proiectului

A9.2. Informare, publicitate si diseminare rezultate proiect

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Titlul proiectului: „Viitor European: Integrare” ID proiect: POCU/20/4/2/101916 Beneficiar: Comuna Bîrca, Județul Dolj Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro

Please publish modules in offcanvas position.