Viitor european: integrare

Obiective

Despre proiect

Limitarea fenomenului de saracie generalizata si excluziune sociala in comunitatea marginalizata (non-roma) prin masuri integrate de educatie, formare, ocupare, locuire, sanatate si asistenta sociala. Asa cum este prezentat, obiectivul general al proiectului genereaza un efect pozitiv pe termen lung prin diminuarea fenomenului de saracie generalizata, facilitand inclusiv implementarea Pachetului Anti-Sărăcie, promovat de Guvernul României. Prin obiectivul general si cele specifice, proiectul contribuie la realizarea obiectivului major al ,,POCU 2014-2020 care urmareste dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale și de sănătate,, proiectul urmarind reducerea saraciei excesive in comunitatile marginalizate prin masuri de ocupare, educatie si formare profesionala, asistenta sociala si medicala precum si alte masuri menite sa ajute aceste categorii sociale. De asemenea, proiectul contribuie prin interventiile pe care le promoveaza la realizarea obiectivului specific 4.2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non-roma) prin masurile enumerate mai sus care vor servi in final la ridicarea nivelului de trai in comunitatea marginalizata in care se implementeaza proiectul, generand un efect pozitiv pe termen lung, prin implementarea de masuri integrate. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1 – Implementarea de programe de limitare a fenomenului de abandon scolar (consiliere elevi si parinti, tip „scoala dupa scoala” si „a doua sansa”) pentru 374 persoane din comunitatea marginalizata (187 copii si 187 parinti)
OS2 – Implementarea de Programe de ucenicie pentru 80 tineri intre 16-25 de ani din comunitatea marginalizata
OS3 – Sesiuni de informare, consiliere si mediere pe piata muncii a 698 membri ai grupului tinta din comunitatea marginalizata
OS4 – Calificarea a 600 membri ai grupului tinta din comunitatea marginalizata
OS5 – Subventii acordate angajatorilor din zona in vederea sustinerii si crearii a 205 locuri de munca pentru membrii comunitatii marginalizate
OS6 – Asistenta si consiliere pentru infiintarea a 18 noi afaceri in zona marginalizata si oferirea de microgrant-uri pentru membrii GT cu spirit de afaceri
OS7 – Servicii de asistenta sociala, medicala si socio-medicala sprijinite in cadrul proiectului
OS8 – Imbunatatirea conditiilor de trai si locuire prin reabilitarea a 33 case si alimentarea cu energie alternativa a 52 gospodarii (prin panouri fotovoltaice)
OS9 – Reglementarea documentelor personale si de asistenta sociala pentru 698 membri ai comunitatii marginalizate in care se implementeaza proiectul
OS10 - Organizarea a 18 Ateliere de lucru si 6 seminarii inovative in vederea implicarii active a membrilor comunitatii in solutionarea problemelor marginalizatilor
OS11 – Management, monitorizare a proiectului si achizitii publice
OS12 – Informare si diseminare activitati si interventii implementate prin proiect

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Titlul proiectului: „Viitor European: Integrare” ID proiect: POCU/20/4/2/101916 Beneficiar: Comuna Bîrca, Județul Dolj Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro

Please publish modules in offcanvas position.