Viitor european: integrare

Anunt Selectie case A5.1 si masuri integrate - Birca - 07.02.2018

COMUNA BIRCA ,07.02.2018

ANUNȚ

 COMUNA BIRCA, cod de identificare fiscala 5002100, cu sediul in Str.Mihai Viteazu nr.257, localitatea Birca, judetul Dolj, cod postal 207055, Romania, telefon 0251356214,0724393370, fax 0251356214, posta electronica This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., reprezentata legal prin Cristinel URTILA, primar, identificat prin CI seria DX nr.846245, eliberat de SPCJEP Dolj la data de 27.04.2012, in calitate de Beneficiar al Contractului de finantare POCU/20/4/2/101916,

 

ANUNTA,

 Incepand cu data de 05.02.2018 a demarat Activitatea „A5.1 Selectarea gospodariilor ce vor beneficia de imbunatatirea conditiilor de locuire.”

 

Avand in vedere ca la nivelul comunitatii sunt familii care traiesc in locuinte construite din materiale inadecvate si/sau nerezistente si improprii (chirpici, scandura sau tabla recuperata, ce nu asigura protectia minima fata de intemperiile vremii), cu conditii de trai insalubre (ce favorizeaza aparitia unor focare de infectie la nivel de comunitate), fara conectare legala la utilitati, cu o suprafata redusa in raport cu numarul mare de persoane ce locuiesc in astfel de locuinte (supraaglomerare si lipsa unui minim spatiu personal pentru fiecare membru al familiei) etc, in cadrul proiectului vor fi selectate 33 locuinte in vederea reabilitarii si se vor monta 52 panouri fotovoltaice astfel imbunatatindu-se conditiile de trai. Selectarea familiilor ce vor beneficia de masuri de locurie se va face pe baza unei metodologii elaborate de catre Expertii din comisia de locuire din cadrul proiectului;

 

Ca rezultate previzionate in urma reabilitarii si a montarii panourilor voltaice :

 • cresterea gradului de confort; 
 • imbunatatirea calitatii vietii; 
 • reducerea costurilor cu energie consumata prin montarea de panouri voltaice care produc energie la standarde inalte si contribuie la dezvoltarea tehnologiilor energetice si eficientizarea utilizarii resurselor.

 

La selectie vor participa familiile care au ca membri persoane din grupul tinta al proiectului si vor beneficia de egalitatea de sanse si nediscriminare.

Totodata in cazul in care exista familii care nu au membrii inscrisi in grupul tinta al proiectului si doresc reabilitarea locuintelor proprii se pot inscrie in grupul tinta, beneficiind astfel de masurile integrate prin cadrul activitatilor proiectului si anume:

 • Implementarea de programe de limitare a fenomenului de abandon scolar (consiliere elevi si parinti, tip „scoala dupa scoala” si „a doua sansa”) pentru 374 persoane din comunitatea marginalizata (187 copii si 187 parinti): 
 • 187 copii sprijiniti prin pachete papetarie (materiale pentru activitatile de educatie), pachete hrana zilnica pe intreaga perioada a programelor remediale; subventii acordate pentru elevi in valoare de 1800 lei / an; 
 • 172 elevi implicati in program scoala dupa scoala ce vor progresa din punct de vedere al rezultatelor la scoala in urma programelor de tip after school; 
 • 15 persoane implicate in programe tip a doua sansa implica cresterea numarului de persoane care se reintorc in sistemul de invatamant, sprijinirea persoanelor participante in vederea continuarii / finalizarii educatiei obligatorii, reducerea analfabetismului la nivelul comunitatii.

 

 • Implementarea de Programe de ucenicie pentru 80 tineri intre 16-25 de ani din comunitatea marginaliza: 

          o   cei 80 participanti vor invata o meserie la locul de munca si vor obtine o calificare care le va permite ocuparea unui loc de munca; 

          o   cresterea gradului de ocupare si combaterea somajului in randul tinerilor, asigurarea de forta de munca calificata; 

          o   facilitarea integrarii sociale a tinerilor ucenici si a obtinerii de catre acestia de venituri care sa le creasca niveul de trai; 

          o  subventii acordate angajatorilor pentru ucenici pentru o perioada de 12 luni.

 

 • Sesiuni de informare, consiliere si mediere pe piata muncii a 698 membri ai grupului tinta din comunitatea marginalizata: 

      o   informarea, consilierea, orientarea si medierea pe piata muncii a 698 membri ai grupului tinta (adulti si tineri din categoria de varsta 16-25 ani) va duce la ghidarea acestora spre programe de ucenicie, de formare profesionala (calificare) sau spre infiintarea unei afaceri; 

 • 4 sedinte de informare / consiliere / orientare /mediere pe piata muncii pentru fiecare participant; 
 • orientarea participantilor spre alegerea unei meserii/ocupatii care sa corespunda cerintelor pietei muncii; 

      o   stimularea procesului de cautare si obtinere a unui loc de munca in randul membrillor grupului tinta consiliati;

      o  facilitarea gasirii unui loc de munca dupa sedintele de mediere

 

       Calificarea a 600 membri ai grupului tinta din comunitatea marginalizata: 

 • sprijinirea in vederea obtinerii unei calificari a 600 membri GT, prin subventiile si pachetele de hrana zilnica oferite in cadrul proiectului;

       o  600 cursanti vor dobandi competentele necesare exercitarii unei meserii; 

 • obtinerea unei calificari va duce la cesterea sanselor de ocupare pe piata muncii in randul membrilor comunitatii, implicit si la obtinerea de venituri mai mari si la

 

  

        Cresterea nivelului de trai la nivelul comunitatii, la dezvoltare personala a participantilor,integrarea sociala si cresterea stimei de sine. 

 • Subventii acordate angajatorilor din zona in vederea sustinerii si crearii a 205 locuri de munca pentru membrii comunitatii marginalizate;

 

       o  205 locuri de munca create pentru membrii grupului tinta; 

 • sprijinirea angajatorilor pentru crearea a 205 locuri de munca pentru membrii grupului tinta prin acordarea de subventii angajatorilor pe o perioada de 12 luni pentru persoanele angajate;

      o  ridicarea gradului de ocupare la nivelul comunitatii;

 • cresterea veniturilor si implicit a nivelului de trai pentru persoanele angajate din cadrul comunitatii marginalizate;

      o  cresterea experientei profesionale pentru membrii GT 

 • Asistenta si consiliere pentru infiintarea a 18 noi afaceri in zona marginalizata si oferirea de microgrant-uri pentru membrii grupului tinta cu spirit de afaceri; 

      o    asistarea a 18 membri ai grupului tinta in vederea infiintarii unei afaceri, inclusiv prin participarea la curs de initiere in competente antreprenoriale;

      o  selectarea a 18 planuri de afaceri in vederea initierii unei afaceri; 

 • sprijinirea a 18 firme nou infiintate de catre membrii GT, prin acordarea de subventii (micro-grantu-uri);

      o crearea a cel putin unui loc de munca in cadrul unei firme nou infiintate; o crearea de noi companii va aduce plus valoare comunitatii marginalizate; o dezvoltarea unui microclimat antreprenorial local; 

 • cresterea nivelului de trai si imbunatatirea calitatii vietii atat la nivel de comunitate dar si individual prin obtinerea de venituri a persoanelor angajate in cele 18 firme infiintate.

 

Ø Servicii de asistenta sociala, medicala si socio-medicala sprijinite in cadrul proiectului;

 o  3 parteneriate incheiate cu actori din zona pentru servicii medicale / sociale / medico-sociale;

 o  imbunatatirea calitatii vietii tuturor membrilor GT care vor beneficia de serviciile prestate in urma incheierii celor 3 parteneriate;

 o  dezvoltarea serviciilor sociale / medicale / medico-sociale de care beneficiaza membrii GT, prin colaborarea cu alti furnizori de astfel de servicii cu care se vor incheia parteneriatele;

 o  toti membrii GT vor beneficia de cele 3 servicii sprijinite in cadrul comunitatii marginalizate si vor fi informati cu privire la planificarea familiala, metode de preventie  a  aparitiei  bolilor,  prevenirea  si  combaterea  violentei  in  familie, egalitatea de sanse si nediscriminarea, necesitatea implicarii active a femeilor pe piata muncii, integrarea in comunitate, prevenirea abandonarii copiilor de catre mamele singure sau de catre familiile cu foarte multi copii, metode si mijloace de crestere a calitatii vietii, igiena corporala, etc; 

 • toti membrii grupului tinta vor primi in mod regulat pachete continand produse de igiena personala (de ex. sapun, pasta de dinti,periuta de dinti, etc.); 
 • Reglementarea documentelor personale si de asistenta sociala pentru 698 membri ai comunitatii marginalizate in care se implementeaza proiectul; 
 • 698 membri ai grupului tinta vor beneficia de informare /consultanta / asistenta juridica in ceea ce priveste pasii legali necesari a fi realizati pentru obtinerea / reglementarea actelor personale (documente de identitate / proprietate / stare civila) si a celor de asistenta sociala;

 

Persoanele vizate vor avea documente valabile ce pot fi utilizate in societate; 

 • Organizarea a 18 Ateliere de lucru si 6 seminarii inovative in vederea implicarii active a membrilor comunitatii in solutionarea problemelor marginalizatilor; 
 • Implicarea activa a 100 persoane (membri GT) per atelier cu privire la problematicile cu care se confrunta comunitatea marginalizata si la metode de solutionare a problemelor cu care se confrunta comunitatea; 
 • Facilitarea Incheierii a 6 parteneriate (cate unul pentru fiecare din temele atelierelor) cu societatea civila pentru a intreprinde actiuni de implicare activa ce vor duce la rezolvarea problemelor comunitatii printr-o abordare participative; 
 • Implicarea activa a cate 25 de persoane (membri GT) per seminar cu privire la imbunatatirea dialogului la nivelul comunitatii prin stabilirea unor strategii si planuri de actiune a caror implementare va duce la o implicare mult mai activa a membrilor comunitatii in problemele sociale cu care se confrunta aceasta; 
 • Cresterea gradului de solutionare a problemelor comunitatii marginalizate printr-o abordare participative;

 

 

Pentru Metodologie selectie grup tinta si draftul documentelor de inscriere in grupu tinta click aici

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Experti comisie locuire: Opri Claudiu, Mirsanu Neluta, Opri Florica Alina, Glavan Marius – Manager Proiect; Urtila Cristinel – Primar Comuna Birca;

Instituţie: COMUNA BIRCA

Tel. 0251356214, 0724393370, Fax: 0251356214

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

De aici puteti descarca anuntul

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Titlul proiectului: „Viitor European: Integrare” ID proiect: POCU/20/4/2/101916 Beneficiar: Comuna Bîrca, Județul Dolj Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro

Please publish modules in offcanvas position.